Stichting Somali Children’s Support probeert om kinderen in kansarme situaties te ondersteunen door aandacht te besteden aan het helpen scheppen van een thuissituatie, waarin meer tijd en aandacht kan zijn voor de ontwikkeling van het kind en het ondersteunen van onderwijsmogelijkheden tot het moment dat hij of zij een beroep kan gaan uitoefenen dat hem of haar helpt zelfstandig uit de armoede te ontsnappen waarin het kind is grootgebracht.