Wie zijn wij ?

 

Stichting Somali Children's Support is opgericht in 2018. De stichting heeft als doel het leven van kinderen in Somalië te verbeteren.  Dit doen we door ons als vrijwilligers in te zetten voor verschillende projecten. Doordat we zelf uit Somalië komen hebben we genoeg contacten. Dit zorgt ervoor dat we direct kunnen handelen en dat de middelen direct bij de kinderen terecht komen.  Dit is dan ook onze prioriteit.   

 

Daarnaast willen wij via andere projecten Somalische kinderen steunen bij hun ontwikkeling in Nederland.

 

          Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden :

 

Voorzitter:                     Dhr. Zakeria Jiltrie

Penningmeester:        Dhr.  Farhan Omer Ali

Secretaris:                     Mvr. Faiza Malyun Hussein                                                                                                                            

Lid bestuur :                 Dhr. Ahmed Mohamed Ali

Lid bestuur :                 Dhr. Mohamed Hassan

 

Het doel van de Stichting is het inzamelen van donaties voor: 

Somalië:

  • Het uitdelen van voedselpakketten 
  • Het bouwen van waterputten 
  • De Bestrijding van Armoede
  • De opvang van weeskinderen
  • Het bouwen van scholen en weeshuizen 

 

Nederland:

  • Jongerenbijeenkomsten
  • De Nederlandse taal beter te laten beheersen door middel van lessen
  • Ondersteunen van jongeren bij onderwijs en werkgelegenheid